Τα διαμερίσματα διατίθονται για μακροχρόνια μίσθωση έξι (6) μηνών και άνω.

Κατ’ εξαίρεση για τους καλοκαιρινούς μήνες και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα διατίθονται για βραχυχρόνια μίσθωση, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης.